Leverings-/betalingsvoorwaarden


 1. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn van de actuele voorwaarden. Uiteraard zullen wij hierin zo accuraat mogelijk zijn. Wij adviseren u dan ook de polisvoorwaarden te raadplegen.
 2. Wanneer u in gebreke van betaling blijft behouden wij ons het recht voor incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een deurwaarder in. De gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de patiënt.
 3. U kunt gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) tot 24 uur van tevoren annuleren. Wij behouden ons het recht, om voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, kosten in rekening te brengen (de hoogte van de kosten is afhankelijk van de duur en het type consult / afspraak).
 4. Wij verplichten ons tot het handelen naar het beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn wij lid van de Nederlandse vereniging van de podotherapeuten (NVVP) en staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast zijn onze Medisch pedicures lid van Provoet en staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP). Steunzolen, ortheses en nagelbeugels zijn podotherapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Mocht er een aanpassing aan uw steunzolen nodig zijn, dan vallen deze de eerste 3 maanden, vanaf ophalen, binnen de servicetermijn. Wanneer geen nacontrolebehandeling is afgesproken, of u komt na de servicetermijn op extra consult, dan worden de kosten in rekening gebracht.
 5. Op het moment dat een externe partij de therapeutisch aangemeten zolen van Voeten Bewegen Podotherapie aanpast, vervalt elke vorm van garantie.
 6. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 7. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze podotherapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
 8. Voor het gebruik van steunzolen in gecertificeerde veiligheidsschoenen geldt veiligheidsnorm EN ISO 20345. Deze norm bepaalt dat de aansprakelijkheid van gecertificeerde veiligheidsschoen. U bent zelf verantwoordelijk aan onze specialisten te melden dat de zolen dienen voor gebruik in gecertificeerde veiligheidsschoenen. Onze specialisten kunnen u in dat geval een combinatie van gecertificeerde veiligheidsschoenen aanbieden die voldoen aan de en-iso 20345 veiligheidsnorm. Voeten Bewegen Podotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien men toch anders besluit.
 9. Indien u klachten heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij: Hallux Podotherapie per e-mail podotherapeut@voetenbewegen.nl
 10. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade. Wij voldoen aan de privacywet. Raadpleeg voetenbewegen.nl voor meer informatie.
 11. Door bij ons een afspraak te maken gaat u akkoord met de wettelijk verplichte verslaglegging naar de verwijzer of uw huisarts.